Sanitary

სიახლეები

ელექტრო ავტომობილის დამტენი

კომპანაი სანიტარი  მუდმივად ცდილობს განვითარებას და ერთ-ერთი მოწინავეა საქართველოში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით. ჩვენს ტერიტორიაზე დავამონტაჟეთ ელექტრო მანქანის დამტენი აპარატები და ვაპირებთ კომპანიის რამოდენიმე დიზელის ავტომობილი

სიახლეები

ამერიკული წვრთნები საქართველოში

ამერიკა აქტიურად არის ჩართული ქართული ჯარის სიძლიერისა და გამოცდილების გაზრდაზე. ეს შეიძლება მოიცავდეს, როგორც სახმელეთო ისე საჰაერო სწავლებეს. მსგავს წვრთნებს ყოველთვის თან სდევს სხვადსხვა სახიფათო

სიახლეები

განახლებადი ენერგიების დანერგვა

კომპანია სანიტარმა თავის ტერიტორიაზე განათავსა მზის პანელები, რისი საშუალებითაც ჩვენი ობიექტები უზრუნველყოფილია განახლებადი ენერგიით და რა თქმა უნდა მეტად ეკო მეგობრულები ვართ გარემოსთან მიმართებაში. ჩვენ

სიახლეები

დაბინძურებული ნიადაგის გაწმენდა

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) ერთ-ერთ ობიექტზე მოხდა ავზიდან საწვავის დაღვრა, რამაც გამოიწვია ნიადაგის ფენის დაბინძურება. კომპანია სანიტარი და EUMM-ი ერთმანეთთან აქტიურად რამოდენიმე წელია თანამშრომლობენ. შესაბამისად,

სიახლეები

მზის პანელები კომპანია სანიტარში

საქართველოში კომპანია სანიტარი ერთ-ერთი მოწინავეა ნარჩენების მართვაში. ჩვენ გაცნობიერებული გვაქვს არა მარტო სოციალური პასუხისმგებლობა, ასევე მნიშვნელოვნად ვზრუნავთ გარემოზე. ზუსტად ამ მიზნით, ვნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს. დღეს,

სერვისები

დაბინძურებული მიწის ბიორემედიაცია

ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგის გაწმენდისთვის, სანიტარის ბაზაზე შექმინილია სპეციალური მოედანი, სადაც ხდება განთავსება და შემდეგ სპეციალური ქიმიური მინარევებით მისი გასუფთავება. ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის პროცესი შედგება

სერვისები

ლუმინისცენტური ნათურების განადგურება

სახიფათო ნარჩენები საშიშია გარემოსთვის და ადამიანისთვის. არის რიგი მოწყობილობები, რომლებიც შეიცავენ ისეთ სახიფათო ნივთიერებებს, როგორიცაა ვერცხლისწყალი. შპს „სანიტარს“ გააჩნია დანდგარი, რომელსაც შეუძლია ფლუროსცენციულ ნათურებში არსებული

სერვისები

ნარჩენების განთავსებისა და დაღვრის საწინააღმდეგო საშუალებები

საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად აუცილებელია ნარჩენების დახარისხებისას გამოიყენებულ იქნეს სპეციალური ყუთები/ურნები. კომპანია „სანიტარს“ აქვს სხვადასხვა ტიპის ურნები სხვადასხვა სახის ნარჩენების განსათავსებლად. ასევე სპეციალურად

სერვისები

ბიოტუალეტების სერვისი

კომპანია სანიტარი მთელი საქართველოს მასშტაბით მაღალი ხარისხის პორტატული და სტაციანალური ბიოტუალეტებით მომსახურებას გთავაზობთ.. მომსახურეობაში შედის როგორც საერთაშორისო სტანდარტის ბიოტუალეტების ნებისმიერ ადგილზე მიწოდება, ასევე მომსახურეობის სერვისი

სიახლეები

საქართველოში 1–ლი ოქტომბრიდან 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკები აიკრძალა

საქართველოს მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, 2018 წლის 1–ლი ოქტომბრიდან აიკრძალა 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტმასის პარკების გავრცელება,  2019 წლის 1-ლი აპრილიდან კი აიკრძალება ნებისმიერი სისქის

სიახლეები

ესტონელი კოლეგების ვიზიტი სანიტარში

USAID WMTR II პროგრამის მხარდაჭერით საფუძველი ჩაეყარა საქართველოსა და ესტონეთის ნარჩენების მართვის ასოციაციებს შორის თანამშრომლობას. ესტონეთის ნარჩენების მართვის სექტორის წარმომადგენლები შპს “სანიტარს” ესტუმრნენ და დაათვალიერეს

სიახლეები

IFAT – ახალი ტექნოლოგიები

2018 წლის მაისში გერმანიაში, ქალაქ მიუნხენში ჩატარდა ალტერნატიული ვაჭრობის საერთაშორისო ფედერაციის (IFAT) ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იყო უახლოეს გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები, რომლთა დანერგვა და გამოყენება შეუძლია ინდუსტრიას.

სიახლეები

მომავლის ინოვაციური ეკოსამაჯური

თანამედროვე სამყაროში მეცნიერულ-ტექნოლოგიური მიღწევების პარალელურად იზრდება ეკოლოგიური პრობლემებიც. დაბინძურებული გარემო პირდაპირ ისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე.

სიახლეები

კომპოსტირების ინოვაციური ტექნოლოგია

ნიადაგის ბუნებრივად განოყიფერების ყველაზე კარგ საშუალებას კომპოსტი წარმოადგენს. ეს გახლავთ ბიო სასუქი, რომელიც ეკოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ეფექტურია, აუმჯობესებს მცენარის იმუნიტეტს მავნებლების მიმართ.

სიახლეები

პოლიეთილენის პრევენცია – გარემოზე ნაკლები ზიანი

პოლიეთილენით გარემოს დაბინძურების პრობლემა მთელ მსოფლიოში აქტუალურია. ყოველ წელს გლობალურად 1 ტრილიონი პოლიეთილენის პარკი მოიხმარება. მის სრულად დაშლას მრავალი ასეული წელი სჭირდება და დიდ ზაინს

სერვისები

სახიფათო ნარჩენის ინსინერაცია / განთავსება

სახიფათო ნარჩენი საყოფაცხოვრებო ნარჩენთან შედარებით ბევრად საშიშია, რადგან ის შეიცავს სხვადასხვა სახის ქიმიურ და ტოქსიკურ დამაბინძურებლებს. მან შეიძლება გამოიწვიოს გარემოს დაბინძურება, ცოცხალი ორგანიზმების დაავადება და

სიახლეები

გაუმჯობესებული ეკოშენობები

ნაგავსაყრელზე ყველაზე დიდი რაოდენობით პლასტმასის ნარჩენები გროვდება. მათი უმრავლესობა არ არის ბიოდეგრადირებადი და ბუნებრივად დაშლას დაახლოებით 450 წელი სჭირდება. სწორედ ამიტომ, მეცნიერები მუდმივად ცდილობენ, რომ

სერვისები

დაბინძურებული წყლის გაწმენდა / ტრანსპორტირება

კომპანია სანიტარს გააჩნია სპეციალური ავზები, სადაც ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებული წყალი იწმინდება და ასევე ჩვენ შეგვიძ₾ია თხევდი ნარჩენის ტრანსპორტირება. ქიმიური ნივთიერებით დაბინძრებული წყლის ტექნოლოგიური პროცესი მოიცავს