განახლებადი ენერგიების დანერგვა

კომპანია სანიტარმა თავის ტერიტორიაზე განათავსა მზის პანელები, რისი საშუალებითაც ჩვენი ობიექტები უზრუნველყოფილია განახლებადი ენერგიით და რა თქმა უნდა მეტად ეკო მეგობრულები ვართ გარემოსთან მიმართებაში. ჩვენ ვცდილობთ მაღალი გარემოსდაცვითი სტანდარტები დავნერგოთ ჩვენს კომპანიაში.ჩვენი განხორცილებული პროექტით დაინტერესდა არხი TV1 და ჩვენი კომპანია გააშუქა.

გაუზიარე: