გადაზიდვის სერვისი

სანიტარი გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის და მოცულობის ტვირთის გადაზიდვას საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში. ამისთვის კომპანიას გააჩნია სპეცილიზირებული ავტო-პარკი, რაც მოიაზრებს 10, 15, 20 კუბიან თვითმცლელებს, ჰიაბებს (სატვირთო ამწე მექანიმით), ტრაილერებს, „ლოუბოის“ (მათ შორის არაგაბარიტული ტვირთის გადასატანად) და ა.შ.

ავტომობილები ტექნიკური მდგომარეობა ყოველ ორ თვეში ერთხელ მოწმდება კომპანია ბიპის მიერ ავტორიზებულ საერთაშორისო კომპანია HED-ის მიერ, და საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ გაიცემა ნებართვა და სტიკერი, რაც აძლევს ავტომობილს გადაადგილების უფლებას.

გაუზიარე: