ამერიკული წვრთნები საქართველოში

ამერიკა აქტიურად არის ჩართული ქართული ჯარის სიძლიერისა და გამოცდილების გაზრდაზე. ეს შეიძლება მოიცავდეს, როგორც სახმელეთო ისე საჰაერო სწავლებეს. მსგავს წვრთნებს ყოველთვის თან სდევს სხვადსხვა სახიფათო ტიპის ნარჩენის წარმოქმნა. ჩვენი კომპანია გამომდინარე თავისი მრავალფეროვანი და ხარისხიანი სერვისით ერთ-ერთი პირველია საქართველოში და გვქონდა პატივი მომსახურება მიგვეწოდებინა.


გაუზიარე: