ტერიტორიის აღდგენა / დათესვა და მოვლა

ტერიტორიების მოსუფთავებისთვის, გამწვანებისთვის და ხეების დარგვისთვის კომპანიას გამოყოფილი ყავს დატრეინინგებული ჯგუფი, რომელიც ბევრი წელია ამ მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის მაღალკვალიფიციური კონსულტანტები/ბოტანიკოსები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამუშაოს მაღალი ხარისხით შესრულებას. ჯგუფს ყავს სპეციალური ტრანსპორტი, როგორიცაა მალჩერი, ტრაქტორი, სათიბელები, პიკაპები, მცირე სატვირთოები და სხვა აუცილებელი ტექნიკა.

ჩვენი მიზანია საქმე შესრულდეს მღალი ხარისხით და პრობლემის გამოვლენის შემთხვევაში მისი გადაჭრა მაქსიმალურად მცირე დროში მოხერხდეს.

გაუზიარე: