კომპოსტირების აპარატი

კომპანიას შეუძლია მიიღოს საკვები ნარჩენი, რომელშიც სხვადასხვა ხასიათის შემადგენლობებია. ნარჩენი გადამუშავდება სპეციალური აპარატის და დანამატების მეშვეობით, რის შემგომაც შესაძლებელია მისი გამოყენება მიწის რეკულტივაციის და აღდგენის/გამოცოცხლების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ კომპოსტირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საქმიანობაა.

ყველა ორგანული ნივთიერება დროთა განმავლობაში იქცევა კომპოსტად, მაგრამ თვითნებურ დაშლის პროცესს ძალიან დიდი ხანი სჭირდება. კომპოსტის აპარატი კი ქმინს კონტროლირებად გარემოს, რათა ნარჩენები სწრაფად გარდაქმნას მძლავრ, საკვები ნივთიერებებით მდიდარ რესურსად, რომელიც იდეალურია სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში. კომპოსტირების აპარატს სჭირდება 14 დღე რათა საბოლოდ მიიღოს მეორადი ნარჩენი გამოსაყენებლად.

გაუზიარე: