ლუმინისცენტური ნათურების განადგურება

სახიფათო ნარჩენები საშიშია გარემოსთვის და ადამიანისთვის. არის რიგი მოწყობილობები, რომლებიც შეიცავენ ისეთ სახიფათო ნივთიერებებს, როგორიცაა ვერცხლისწყალი. შპს „სანიტარს“ გააჩნია დანდგარი, რომელსაც შეუძლია ფლუროსცენციულ ნათურებში არსებული ვერცხლის წყლის ფილტრაცია და ნათურის არასახიფათო ნარჩენად გადაქცევა, რომელიც ხორციელდება ჰერმეტულად დახურულ სისტემაში, რათა არ მოხდეს მისი გაფანტვა ჰაერში. დაბინძურებული ფილტრები თავსდება სპეციალურ მეტალის კასრებში და ინახება ქიმიური ნივთიერებების საწყობში მომავალში უტილიზაციის მიზნით..

გაუზიარე: