ელექტრო მოწყობილობების ნარჩენი

კომპანია სანიტარი გთავაზობთ ელექტრონული მოწყობილობების გატანის სერვისს. ხდება ნარჩენის დაშლა, სახიფათო ნარჩენებისგან გამოთავისუფლება და დახარისხება. ამის შემდეგ ხდება ელექტონული ნარჩენის დასაწყობება, რომელიც შემდგომში გადაეცემა შემგროვებელ კომპანიას, რომელსაც ნარჩენი გააქვს საზღვრებს გარეთ მეორადი გამოყენებისთვის, ხოლო ნარჩენი, რომელიც რეციკლირებას არ ექვემდებარება, განადგურდება ინსინერაციის (დაწვის) გზით.

გაუზიარე: