ტერიტორიის გაკაფვა / გასუფთავება, ხის ჭრა

არასასურველი მცენარეებისგან ტერიტორიის გაკაფვა / გასუფთავება კომპანიის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს. სამუშაოები სუფთად და მაღალი ხარისხით სრულდება; ამისთვის გამოყოფილია დატრენინგებული ჯგუფი, რომლებიც ატარებენ სპეციალურ დამცავ აღჭურვილობასა და ტექნიკას საქმიანობის მაღალი ხარისხით შესასრულებლად.

სამუშაოს მაღალი ხარისხით შესასრულებლად კომპანიას ყავს სპეციალიზირებული სამეურნეო ტექნიკა: ელექტრო ხერხები, სათიბელები, სათიბი/გასაკაფი ტექნიკა, მალჩერი, სათიბელა ტრაქტორი და სხვა…

გაუზიარე: