საშრედერო აპარატი

ნარჩენების მინიმიზაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკაა ნარჩენების მართვის პროცესში. შრედერის აპარატი უზრუნველყოფს პლასტმასის, ქაღალდის, რეზინის და სხვა ნარჩენების დაფქვა-დაქუცმაცებას. აპარატი დაპროექტებულია იმ მიზნით, რომ მოახდინოს ნარჩენების შემცირება და შემდგომ გაამარტივოს მისი გადამუშავება.

ასევე, შესაძლებელია დავაშრედეროთ კონფიდენციალური ინფორმაციის მქონე დოკუმენტები და შემდგომ განვახორციელოთ მისი დამარხვა ან დაწვა – დამკვეთის მოთხოვნიდან გამომდინარე.

გაუზიარე: