სამშენებლო სამუშაოები

კომპანია სანიტრს ჰყავს სპეცილური ჯგუფი, რომელიც აშენებს კონსტრუქციებს საერთაშორისო სტანდარტის დაცვითა და მაღალი ხარისხით. მშნებლობისას მომუშავე პერსონალი იყენებს დამცავ ტანსაცმელსა და აღჭურვილობას, რათა დაცული იყოს უსაფრთხოების ნორმები. პერსონალი პერიოდულად გადის როგორც უსაფრთხოების, ასევე კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სწავლებებს.

კომპანია სანიტარს აშენებული აქვს ევროსტანდარტის მქონე ნაგავსაყრელი რუსთავში, ასევე სასტუმროები და სხვადასხვა მცირე და საშუალო ობიექტები, საშუალო და დაბალი წნევის გაზსადენები და სხვ. ყოველი შესრულებული სამუშაო კეთდება სწრაფად და მაღალი ხარისხის დაცვით.

გაუზიარე: