სამშენებლო პროექტები

შპს „სანიტარი“ ახორციელებს სამშენებლო სამუშაოებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მას ჰყავს გამოცდილი და კვალიფიციური თანამშრომლები. ჩვენ ვემსახურებით კერძო და  საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს. ასევე, აღსანიშნავია, რომ კომპანია სანიტარს მიღებული აქვს საერთაშორისო აისოს (ISO 90001:2008) ხარისხის სერთიფიკატი.

2004: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და დამხმარე ამოსაქაჩი ნაგებობის აშენება ვრეპზე

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2005: სოფელ დუისში სკოლის შენობის რეაბილიტაცია

დამკვეთი: საქართველოს სოციალური ინვესტირების ფონდი

2005: თბილისის 192-ე საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია

დამკვეთი: საქართველოს სოციალური ინვესტირების ფონდი

2005: ქალაქ ზესტაფონში ზედაპირული წყლის სადრენაჟო სისტემის მშენებლობა

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2005: მშენებლობა და მოწყობა ჩამდინარე წყლების, კოკისპირული წვიმების და სადრენაჟო სისტემის ვრეპზე ქალაქ რუსთავში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2005-2006: მშენებლობა და რეაბილიტაცია საშუალო გაზის წნევის მქონე მილების თეთირწყაროში, 8 კმ-ზე.

დამკვეთი: საქართველოს სოციალური ინვესტირების ფონდი

2006: მაღალი ძაბვის გადამცემი სადგურების მოწყობა წყლის კომპანიისთვის ქალაქ ვანში

დამკვეთი: საქართველოს სოციალური ინვესტირების ფონდი

2006: მშენებლობა და რეაბილიტაცია საშუალო გაზის წნევის მქონე მილების თეთირწყაროში, 9 კმ-ზე.

დამკვეთი: საქართველოს სოციალური ინვესტირების ფონდი

2006: რეაბილიტაცია საბავშვო ბაღის #131 ქალაქ თბილისში

დამკვეთი: საქართველოს სოციალური ინვესტირების ფონდი

2006: მშენებლობა და შეკეთება საბავშვო ბაღის #63 ქალაქ თბილისში

დამკვეთი: იპიესდი

2006: მოწყობა და მართვა სასმელად ვარგისიანი წყლის ავზის სუფსის ტერმინალზე

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2006: მშენებლობა ჩამდინარე და ზედაპირული წყლის სადრენაჟო სისტემის ვრეპზე მუხრანში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2006: მშენებლობა და მოწყობა ჩამდინარე და მოსული წყლის სისტემის ვრეპზე გომში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2006: მშენებლობა და მოწყობა ჩამდინარე და მოსული წყლის სისტემის ვრეპზე მანდაეთში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2009: იალღუჟის მუნიციპალური ნაგავსაყრელის რეაბილიტაცია

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2009: მშენებლობა და მართვა საკვები ნარჩენის დამუშავების არეის სუფსაას ტერმინალზე

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2009: რეაბილიტაცია გზებისა და ხელოვნური არხების ახალციხის კემპზე

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2009-2010: მშენებლობა ზედაპირული წყლის სადრენაჟო სისტემის თეთრწყაროში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2009-2010: მშენებლობა და მართვა ნარჩენების დამუშავების მოწყობილობების ჯანდარაში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2009-2010: მშენებლობა და მოწყობა ტუალეტებისა და აბაზანის ბი-პის არასახიფტო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე.

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2010: ლანდშაფტური რგვები ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენებზე თეთრიწყაროში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2010: ლანდშაფტური რგვები ბაკურიანში

დამკვეთი: სოკარი

2011: მშენებლობა 5 კილომეტრიანი საშუალო გაზის წნევის მილსადენების ლანჩხუთის რეგიონში

დამკვეთი: სოკარი

2011: მშენებლობა4.5 კილომეტრიანი საშუალო გაზის წნევის მილსადენების ოზურგეთის რეგიონში

დამკვეთი: სოკარი

2012: მშენებლობა დაბალი და საშუალო გაზის წნევის მილსადენების აბაშის რეგიონში

დამკვეთი: სოკარი

2012: მშენებლობა დაბალი და საშუალო გაზის წნევის მილსადენების მარნეულის რეგიონში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2012: მშენებლობა დაბალი და საშუალო გაზის წნევის მილსადენების გარდაბნის რეგიონში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2012: მშენებლობა მეორე უჯრედის ბიპი საქართველოს არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე

დამკვეთი: სოკარი

2013: მშენებლობა ქიმიური ნივთიერებების საწყობის სოფელ ჯანდარაში

დამკვეთი: სოკარი

2014: მშენებლობა დაბალი და საშუალო გაზის წნევის მილსადენების სტეფანწმინდის რეგიონში

დამკვეთი: ნეო/ქემონიკი

2015: მშენებლობა დაბალი და საშუალო გაზის წნევის მილსადენების სტეფანწმინდის რეგიონში

დამკვეთი: ნეო/ქემონიკი

2015: სადრენაჟო სისტემის შეკეთება გორის რეგიონში

დამკვეთი: ბი-პი საქართველო

2017: მშენებლობა დაბალი და საშუალო გაზის წნევის მილსადენების ოხვამეკარსა და ხვეთაში

დამკვეთი: სოკარი

2017: მშენებლობა დაბალი და საშუალო გაზის წნევის მილსადენების ქობულეთში

დამკვეთი: სოკარი