დაფიქრდი, სანამ იმოქმედებ

საქართველოში იმპორტირებული ხილი და ბოსტნეული საშუალოდ 1000 კილომეტრს გადის, იქამდე, სანამ თეფშამდე მიაღწევს; ახალი, ადგილობრივი საკვები პროდუქტების ყიდვა ამცირებს ხანგრძლივ მანძილზე მგზავრობას და იცავს ნაყოფს და საკვებ საშუალებებს.

ამერიკა საშუალოდ 100 მილიარდ პოლიეთილენის პარკს იყენებს ყოველწლიურად, რაც მილიარდ ნახევარი ლიტრი საწვავის გამოყენებას ნიშნავს. 1%-ზე ნაკლები პოლიეთილენის პაკეტი ყოველთვის გადამუშავდება. პარკების ხელახალი გამოყენება ზელს შეუწყობს პოლიეთილების პარკების დაზოგვას.

გაუზიარე: