პოლიეთილენის პარკების გადაყრა

პოლიეთილენის პარკი საკმაოდ აბინძურებს გარემოს. როგორც წესი 100 მილიარდი პოლიეთილენის პარკი გამოიყენება ამერიკაში ყოველწლიურად და აქედან მხოლოდ 1-3 % გადამუშავდება.

ეს იმას ნიშნავს, ნარჩენების დიდი რაოდენობა დაუსახლებელ ადგილებში იდებს საბოლოოდ ბინას. თქვენ აქაც შეგიძლიათ თქვენი წვლილი შეიტანოთ ისეთი პარკების გამოყენებით, რომლებიც გარემოზე მავნე ზეგავლენას არ ახდენენ (ქაღალდის პაკეტები, ან მრავალჯერადი გამოყენების ნაჭრის ჩანთები).

გაუზიარე: