ჭამეთ მხოლოდ ორგანული საკვები

საკვები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს გარემოზე – იმის გამო, რომ მსოფლიო მოსახლეობა იზრდება, ასევე იზრდება მოთხოვნა საკვებზე და ზეგავლენა გარემოზე. აღნიშნული საკითხი საკმაოდ კომპლექსურია და მოიცავს საკვების წარმოებას, მომარაგებას და გამოყენებას, მაგრამ არსებობს გარკვეული მოსაზრებები, რომელთაც შეუძლიათ შეამცირონ გარემოზე მავნე ზეგავლენა იმ საკვებით, რასაც თქვენ მიირთმევთ და აგრეთვე შემოგთავაზონ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი:

  • აირჩიეთ ადგილობრივი სეზონური პროდუქცია. (ნაკლები ტრანსპორტირება)
  • იმ შემთხვევაში, თუ ჭამთ ხორცს, შეამცირეთ იმ საკვების რაოდენობა, რომელიც შეიცავს ხორცს. (ნაკლები მეთანი ატმოსფეროში).
  • თუ ჭამთ ხორცს აირჩიეთ შესაბამისი ჯიშის თევზი და თევზის მომზადების სასურველი მეთოდი.
  • არ შეფუთოთ საკვები თუ სავალდებულო არ არის, რადგან ეს გამოიწევს დამატებით ნაგავს თქვენს ნაგვის ყუთში.
  • ყოველთვის მიიღეთ ეკოლოგიურად სუფთა და შესაბამის სავაჭრო ობიექტში ნაყიდი საკვები, ეს ქვეყნის ეკონომიკას შეუწყობს ხელს.

გაუზიარე: