მანქანებით გადაადგილება

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მგზავრობთ მანქანით, კარგი იქნება, თუ გზად გაიყოლებთ მეზობლებს, და თანამშრომლებს აღნიშნულით თქვენ ხელს შეუწყობთ ქუჩაში მოძრავი მანქანების შემცირებას. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ საქრთველოში  ტრანსპორტზე 30% ემისია მოდის, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს ჩვენზე და გარემოზე.

ტრანსპორტი მთელი მსოფლისთვის თავისი დამაბინძურებლების გამოყოფითა და ემისიებით ერთ-ერთ გამოწვევად ითვლებოდა. ევროპაში ამ მიმართულებით კარგი პოლიტიკა გატარდა. რამაც შეამცირა  ტრანსპორტის რაოდენობა და გარემოზე ზიანი.

გაუზიარე: