ნაკლები რესურსის გამოყენება – ნაკლები ხარჯი

პოლისტირენი (“პენოპლასტი„) რთულად მუშავდება, ვინაიდან მისი გადამუშავებით არ ხდება ახალი მაღალ ხარისხიანი პოლისტირენის მიღება.

1 ტონა ქაღალდის ხელმეორედ გადამუშავება 26500 ლიტრი წყალს, 3 კუბურ მეტრ ნაგავსაყრელს და 4,100 კილოვატს საათში ელექტროენერგიას დაზოგავს.

გამოიყენეთ კონტეინერები ხელახლა და შეამცირეთ ნარჩენი. მოსწავლის ლანჩისათვის საშუალოდ 30 კილო ნარჩენი წარმოიქმნება ყოველწლიურად.

აკუმულატორები/ბატარეები სერიოზულ ზიანს აყენებენ ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს, როდესაც ისინი ხვდებიან მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე. არსებობენ კომპანიები და საცალო მოვაჭრეები, რომლებიც წაიღებენ თქვენს ძველ აკუმულატორებს და სათანადოდ გაანადგურებენ მათ ან გადაამუშავებენ მეორადი გამოყენებისათვის.

გაუზიარე: