კომპანიის შესახებ

შპს “სანიტარი” მრავალპროფილიანი კომპანიაა, რომლის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო, ტოქსიკური და სახიფათო ნარჩენების მართვა. აღადგენს და წმენდს დაბინძურებულ ნიადაგს ბიორმედიაციის მეთოდით, აშენებს, ემსახურება და აღადგენს მილსადენების დერეფნებს , ასრულებს მცირე მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოებს.

შპს” სანიტარი” ასევე ახორციელებს არასახიფათო ნარჩენების ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელისა და სახიფათო ნარჩენების აკუმულირების უბნის მართვას.

1999 წლიდან შპს “სანიტარი” ემსახურება BP-საქართველოს და მის ყველა ქვე-კონტრაქტორს ნარჩენების მართვის სფეროში.

კომპანიის პოლიტიკა

ავტოპარკი